Thi công hệ thống xử lý nước thải

Thi công hệ thống xử lý nước thải

Thi công hệ thống xử lý nước thải

Thi công hệ thống xử lý nước thải

Thi công hệ thống xử lý nước thải
Thi công hệ thống xử lý nước thải

Hình ảnh minh họa Thi công hệ thống xử lý nước thải

Nội dung

CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN

Xử lý nước thải là quá trình lắng, lọc và loại bỏ các chất gây ô nhiễm ra khỏi dòng nước thải từ các công ty, nhà máy (Nước thải công nghiệp) hay từ các khu dân cư, hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện (Nước thải sinh hoạt). Quá trình loại bỏ các thành phần gây ô nhiễm bao gồm các quá trình xử lý bằng vật lý, hóa học, sinh học. Sản phẩm sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải, an toàn với môi trường và một lượng chất thải là bùn dư. Lượng bùn này cần được xử lý tiếp trước khi đưa ra sản xuất phân bón nông nghiệp hoặc thải trực tiếp ra môi trường.

 

 Dự án thi công cải tạo, nâng cấp trung tâm kiểm nghiệm thuốc -  mỹ phẩm

 

Tư vấn giám sát thi công công trình nâng cấp, cải tạo module 1 trạm xử lý

 

Dự án thi công cải tạo, đưa vào vận hành cồn trình hệ thống xử lý nước 

 

Dự án nuôi cấy bùn vi sinh xử lý nước thải tại bệnh viện Đa Khoa Tỉnh

 

Tư vấn thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải dự án xây dựng