Tổ chức nhân sự

Tổ chức nhân sự

Tổ chức nhân sự

Tổ chức nhân sự

Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

Tổ chức nhân sự

         Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Gia Huỳnh được thiết lập bởi các bộ phận chính yếu khác nhau; trên nền tảng đội ngũ quản lý và nhân sự trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, năng lực làm việc trong các môi trường chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết

         Cơ cấu tổ chức Gia Huỳnh được mô phỏng như sau:

         Hiện nay, nhân sự cơ hữu của Gia Huỳnh là 22 người, trong đó:

         - Trình độ thạc sỹ: 5 người

         - Trình độ đại học: 8 người

         - Trình độ cao đẳng và trung cấp: 9 người

         - Nhân viên thời vụ: 50 người

        Ngoài ra, Gia Huỳnh còn nhận được sự cố vấn của nhiều chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn môi trường, xử lý môi trường, vệ sinh môi trường đang công tác tại các Viện nghiên cứu, Trường Đại học có uy tín trong cả nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác