Thương hiệu độc quyền không chi nhánh. Hotline 24/7: 0977 153 639
google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Như chúng ta đã biết, kể từ ngày 13/05/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường. Trong đó đáng chú ý là quy định mới, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung liên quan đến Kế hoạch Bảo vệ môi trường.

Đây là loại hồ sơ mang tính pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa Doanh nghiệp và cơ quan quản lý môi trường. Để hiểu rõ hơn về loại hồ sơ này, Môi trường Gia Huỳnh xin trích dẫn một số nội dung chính, quy định về Kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

1. Căn cứ pháp lý

2. Đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Căn cứ điều 18, Nghị định 40/2019/NĐ-CP về đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường:

  • Dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất có tổng quy mô, công suất của cơ sở đang hoạt động và phần đầu tư mới thuộc đối tượng quy định tại cột 5 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.
  • Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có phát sinh lượng nước thải từ 20 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ) hoặc chất thải rắn từ 01 tấn/ngày (24 giờ) đến dưới 10 tấn/ngày (24 giờ) hoặc khí thải từ 5.000 m3 khí thải/giờ đến dưới 20.000 m3 khí thải/giờ (bao gồm cả cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng) trừ các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại cột 3 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Trường hợp nào không phải lập Kế hoạch Bảo vệ môi trường?

Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường là những đối tượng không thuộc quy định tại khoản 1, điều 18, nghị định 40/2019/NĐ-CP. Ngoài ra, Quý khách hàng có thể tham khảo phụ lục IV, Nghị định 18/2015/NĐ-CP, hướng dẫn 12 danh mục không thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

3. Quy trình thực hiện kế hoạch Bảo vệ môi trường

                                      

4. Thời điểm đăng ký, xác nhận kế hoạch BVMT

Chủ dự án, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận trước khi dự án đi vào hoạt động.

5. Trách nhiệm xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 

Căn cứ điều 19, Nghị định 40/2019/NĐ-CP, Tùy thuộc vào quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

- Sở Tài nguyên và môi trường

- Cơ quan chuyên môn cấp Tỉnh

- Ủy ban nhân dân cấp huyện

6. Quy định xử phạt

          Căn cứ điều 11, Nghị định 155/2016/NĐ-CP, đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận bị xử phạt như sau:

  • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định.

Ngoài Kế hoạch bảo vệ môi trường, Môi trường Gia Huỳnh tại Phú Yên chuyên hỗ trợ tư vấn lập các hồ sơ môi trường khác như Báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Sổ chủ nguồn thải, Hồ sơ khai thác nước dưới đất, báo cáo xả thải,… Đặc biệt, nhận thiết kế thi công và vận hành hệ thống xử lý nước thải.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến hồ sơ môi trường, vui lòng liên hệ với Gia Huỳnh theo Hotline: 0977 153 639 để được tư vấn miễn phí.

Đối tác

Đối tác gia huỳnh

Copyrights © 2020 MÔI TRƯỜNG GIA HUỲNH. All rights reserved.

Design by e-marketing.vn

Hotline: 0977 153 639
Chỉ đường Zalo Zalo: 0977 153 639 SMS: 0977 153 639