Thương hiệu độc quyền không chi nhánh. Hotline 24/7: 0977 153 639
google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Công ty TNHH TM DV Gia Huỳnh là đơn vị chuyên làm hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải cho các doanh nghiệp tại tỉnh Phú Yên và các tỉnh lân cận. Gia Huỳnh rất vinh dự khi là đơn vị đứng ra giải quyết mọi vướng mắc và khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải. Để được tư vấn chính xác về các hồ sơ môi trường và thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải, Quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp qua Hotline: 0977 153 639

                         

Dưới đây là một số quy định về Hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải Gia Huỳnh gửi đến Quý khách hàng tham khảo:

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.
 • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.
 • Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT quy định về quản lý chất thải nguy hại.
 • Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

2. Đối tượng thực hiện

Căn cứ điều 12, thông tư 36/2015/TT-BTNMT, Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

Đối tượng không phải lập hồ sơ xin cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại?

Căn cứ khoản 3, điều 12, thông tư 36/2015/TT-BTNMT, các đối tượng không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ:

 • Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm;
 • Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm)
 • Cơ sở dầu khí ngoài biển.

Vậy đối tượng nào cần xin cấp lại sổ chủ nguồn thải?

Căn cứ khoản 2, điều 6, Nghị định 38/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp đăng ký cấp lại Sổ chủ nguồn thải khi:

 • Thay đổi tên chủ nguồn thải
 •  Thay đổi địa chỉ sản xuất
 • Thay đổi số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại
 • Thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở.

3. Hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải

Căn cứ Điều 13, thông tư 36/2015/TT-BTNMT, hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải gồm các thủ tục sau:

 • Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo thông tư 36/2015/TT-BTNMT
 •  01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương;
 • Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH theo hướng dẫn tại điểm 5.2 Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

4. Quy trình đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Bước 1: Tiếp nhận thông tin,  xác định đối tượng chất thải nguy hại (Về chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất)

Bước 2: Xác định nguồn gốc chất thải nguy hại

Bước 3: Nhận định khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Bước 4: Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Bước 5: Trình nộp hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép, phê duyệt.

5. Xử phạt vi phạm

Căn cứ khoản 4, điều 21, Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định đối với hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoặc không đăng ký cấp lại chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định.

Đối tác

Đối tác gia huỳnh

Copyrights © 2020 MÔI TRƯỜNG GIA HUỲNH. All rights reserved.

Design by e-marketing.vn

Hotline: 0977 153 639
Chỉ đường Zalo Zalo: 0977 153 639 SMS: 0977 153 639