Thương hiệu độc quyền không chi nhánh. Hotline 24/7: 0977 153 639
google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com

Xin giấy phép môi trường là một trong những công việc phải làm đối với doanh nghiệp thuộc danh sách phải có giấy phép. Tuy nhiên, làm như thế nào để xin giấy phép một cách nhanh chóng và đảm bảo. Cũng như không ít người thắc mắc đó là loại giấy gì và có ý nghĩa như thế nào mà phải xin phép? Để giải đáp các thắc mắc này, hãy cùng Gia Huỳnh - Đơn vị cung cấp dịch vụ xin giấy phép môi trường tại Phú Yên tìm hiểu ở bài viết dưới đây nhé!

Giấy Phép Môi Trường Là Gì?

Mẫu giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Giấy phép môi trường có thể cấp cho từng hạng mục, giai đoạn phân kỳ của công trình, có phát sinh chất thải và xả thải ra môi trường. Nội dung cấp phép môi trường bao gồm: nguồn phát sinh nước thải, lưu lượng xả nước thải tối đa, dòng nước thải, các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước, vị trí xả thải, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải.

Nội Dung Giấy Phép Môi Trường

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường quy định giấy xin phép môi trường sẽ gồm những nội dung sau:

Nội dung giấy phép môi trường gồm thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; nội dung cấp phép môi trường; yêu cầu về môi trường; thời hạn của giấy phép môi trường; và một số nội dung khác (nếu có).

Nội dung cấp phép môi trường bao gồm:

 • Nguồn phát sinh nước thải; lưu lượng xả nước thải tối đa; dòng nước thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải; vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải.
 • Nguồn phát sinh khí thải; lưu lượng xả khí thải tối đa; dòng khí thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng thải khí; vị trí, phương thức xả khí thải.
 • Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung.
 • Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại; mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa bàn hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.
 • Loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Đối Tượng Nào Phải Có Giấy Phép Môi Trường?

Các đối tượng cần phải có giấy phép môi trường:

 • Đối tượng 1: Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức. Tuy nhiên, các đối tượng này thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được phép miễn giấy phép môi trường.
 • Đối tượng 2: Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như đối tượng 1.

Thời Hạn Của Giấy Phép Môi Trường Là Bao Lâu?

Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau:

 • 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I.
 • 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I.
 • 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và b khoản 4 Điều 40 trong Luật bảo vệ môi trường 2020.
 • Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 40 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Ai Có Thẩm Quyền Cấp Giấy Phép Môi Trường?

Những cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường gồm:

Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đối tượng quy định tại Điều 39 Bảo vệ môi trường nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an:

Đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Đối với các dự án đầu tư tác động xấu đến môi trường; dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên; dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước 01/01/2022 đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM (Đánh giá tác động môi trường) (trừ những đối tượng thuộc thẩm quyền 02 cơ quan trên).

Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Đối với đối tượng xin Giấy phép môi trường không thuộc thẩm quyền của các cơ quan trên.

Hồ Sơ, Trình Tự Đề Nghị Cấp Giấy Phép Môi Trường

Hồ Sơ Đề Nghị Cấp Giấy Phép Môi Trường

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường sẽ gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường.
 • Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.
 • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Trình Tự, Thủ Tục Cấp Giấy Phép Môi Trường

Bước 1: Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan cấp giấy phép môi trường và thực hiện việc nộp phí thẩm định cấp giấy phép môi trường theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Hồ sơ được gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp phép môi trường, trừ những thông tin thuộc bí mật của nhà nước và bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; kiểm tra thực tế thông tin dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; tổ chức việc thẩm định, cấp giấy phép môi trường.

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông báo kết quả được thực hiện trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở. 

 • Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi có trước khi cấp giấy phép môi trường.
 • Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh phải lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó trước khi cấp giấy phép môi trường.

Bước 4: Cấp giấy phép môi trường

Theo khoản 4 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020, thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:

 • Không quá 45 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
 • Không quá 30 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có thể quy định thời hạn cấp giấy phép môi trường ngắn hơn so với thời hạn như quy định trên phù hợp với loại hình, quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Lợi Ích Khi Xin Cấp Giấy Phép Môi Trường Tại Gia Huỳnh

Đội ngũ đông đảo chuyên môn cao

Đến với Gia Huỳnh, Quý khách sẽ được cung cấp những dịch vụ tư vấn tốt nhất với đội ngũ kỹ sư, luật sư và tư vấn viên dày dặn kinh nghiệm cùng với chuyên viên pháp lý thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý.

Dịch vụ xin giấy phép môi trường tại Gia Huỳnh gồm các công việc sau:

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động xin giấy phép môi trường.
 • Tư vấn các đối tượng phải có giấy phép môi trường.
 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ xin cấp phép môi trường.
 • Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình xin cấp phép môi trường.
 • Các vấn đề khác liên quan.

Đơn vị cung cấp dịch vụ xin giấy phép môi trường tại Phú Yên  - Gia Huỳnh cam kết:

 • Tư vấn nhiệt tình mọi vấn đề pháp lý cho khách hàng, khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ tại Gia Huỳnh.
 • Hỗ trợ giải đáp mọi vấn đề thắc mắc của khách hàng.
 • Chi phí đảm bảo ở mức độ hợp lý, không phát sinh bất cứ chi phí nào khác ngoài chi phí đã báo từ đầu.
 • Cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối.

>>> Có thể bạn chưa biết:

Một Số Câu Hỏi Thường Gặp Khi Xin Giấy Phép Môi Trường

Giấy Phép Môi Trường Gồm Những Giấy Phép Nào?

 • Giấy phép xả thải vào nguồn nước.
 • Giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi.
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
 • Giấy phép xả khí thải công nghiệp.

Thời Hạn Của Giấy Phép Môi Trường Là Bao Lâu?

Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau:

 • 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I.
 • 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I.
 • 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và b khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020.
 • Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Gia Huỳnh Có Cung Cấp Dịch Vụ Xin Giấy Phép Môi Trường Hay Không?

Gia Huỳnh chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến các vấn đề môi trường điển hình là dịch vụ xin giấy phép môi trường tại Phú Yên. Để hiểu rõ hơn về dịch vụ tại Gia Huỳnh hãy liên hệ đến công ty theo những thông tin dưới đây để được tư vấn và hỗ trợ:

Trên đây là một số thông tin bổ ích về giấy phép môi trường cũng như các bước để xin giấy phép. Hy vọng với những thông tin bổ ích này sẽ giúp quý khách biết được cách xin phép cũng như biết được đơn vị cung cấp dịch vụ xin giấy phép môi trường tại Phú Yên uy tín để chọn sử dụng khi có nhu cầu. Và nếu quý khách còn bất cứ thắc mắc nào về giấy phép môi trường hãy liên hệ đến Gia Huỳnh theo Hotline  0977 153 639 hoặc Fanpage Gia Huỳnh Company để được tư vấn và hỗ trợ.

Đối tác

Đối tác gia huỳnh

Copyrights © 2020 MÔI TRƯỜNG GIA HUỲNH. All rights reserved.

Design by e-marketing.vn

Hotline: 0977 153 639
Chỉ đường Zalo Zalo: 0977 153 639 SMS: 0977 153 639

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI PHÚ YÊN

Giấy Phép Môi Trường Là Gì?, Nội Dung Giấy Phép Môi Trường, Đối Tượng Nào Phải Có Giấy Phép Môi Trường?, Thời Hạn Của Giấy Phép Môi Trường Là Bao Lâu?, Ai Có Thẩm Quyền Cấp Giấy Phép Môi Trường?, Hồ S