Thương hiệu độc quyền không chi nhánh. Hotline 24/7: 0977 153 639
google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI TẠI PHÚ YÊN

Giấy phép xả thải là loại giấy phép tài nguyên nước do cơ quan nhà nước cấp cho cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ,… có phát sinh nước thải, nhằm đảm bảo nước thải sau khi xả vào nguồn nước không gây ô nhiễm môi trường.

Để được cấp loại giấy phép này, Môi trường Gia Huỳnh tại Phú Yên sẽ hướng dẫn Quý khách hàng các thủ tục, trình tự thực hiện như sau:

1. Cơ sở pháp lý

  • Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13
  • Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật tài nguyên nước.
  • Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
  • Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

2. Đối tượng áp dụng

Căn cứ  điều 37 Luật Tài Nguyên Nước số 17/2012/QH13 quy định:

“Tổ chức, cá nhân xả nước thải vào nguồn nước phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ thì không phải xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.”

Đối với trường hợp không phải xin phép xả nước thải vào nguồn nước (Quy định tại khoản 3, điều 16, Nghị định 201/2013/NĐ-CP) bao gồm:

- Xả nước thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình;

- Xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 5 m3/ngày đêm và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ;

- Xả nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (không thuộc trường hợp trên) vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đó.

- Xả nước thải nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 10.000 m3/ngày đêm hoặc nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa.

          

3. Hồ sơ đăng kí cấp giấy phép xả thải

Căn cứ Điều 33, Nghị định 201/2013/NĐ-CP, Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước bao gồm:

-  Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 09, quy định tại phần I của Phụ lục kèm theo thông tư 27/2014/TT-BTNMT)

- Đề án xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp chưa xả nước thải), báo cáo hiện trạng xả nước thải (đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước), (Mẫu 35, mẫu 36 quy định tại phần V của Phụ lục kèm theo thông tư 27/2014/TT-BTNMT)

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý (đối với trường hợp đang xả nước thải). Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải.

4. Thời hạn của giấy phép

Căn cứ khoảng d, điều 21, Nghị định 201/2013/NĐ-CP, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có thời hạn tối đa là mười (10) năm, tối thiểu là ba (03) năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là hai (02) năm, tối đa là năm (05) năm.

5. Quy định xử phạt

Căn cứ điều 20, Nghị định 36/2020/NĐ-CP, tùy thuộc vào lưu lượng xả thải mà xử phạt hành chính đối với Hành vi xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

 

CÔNG TY TNHH TN DV GIA HUỲNH

Địa chỉ: Số 101 Lý Tự Trọng, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 0257 6268 368 - Hotline: 0977 153 639

Email: moitruonggiahuynh@gmail.com   / htn.quynh@gmail.com

Website: http://moitruonggiahuynh.com.vn/

Đối tác

Đối tác gia huỳnh

Copyrights © 2020 MÔI TRƯỜNG GIA HUỲNH. All rights reserved.

Design by e-marketing.vn

Hotline: 0977 153 639
Chỉ đường Zalo Zalo: 0977 153 639 SMS: 0977 153 639