Thương hiệu độc quyền không chi nhánh. Hotline 24/7: 0977 153 639
google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

Công ty Môi trường Gia Huỳnh tại  Phú Yên là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Công ty Gia Huỳnh cam kết đảm bảo tiến độ thực hiện, nội dung báo cáo trung thực, và hướng đến sự phát triển của Quý khách hàng là trên hết. Hợp tác với công ty môi trường Gia Huỳnh trong lĩnh vực lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, bạn an tâm về chất lượng, đảm bảo tiến độ thực hiện nhanh nhất.

Để Quý khách hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ này, Môi trường Gia Huỳnh sẽ cung cấp các căn cứ pháp lý, quy trình thực hiện, các lĩnh vực chuyên môn để Gia Huỳnh thực hiện báo cáo DTM hiệu quả và chất lượng nhất.

1. Căn cứ pháp lý

       Căn cứ pháp lý

          2. Đối tượng thực hiện và lập lại báo cáo ĐTM

  • Đối tượng áp dụng: Dự án sản xuất, kinh doanh có nguy cơ tác động xuất đến môi trường quy định tại Cột 3, Phụ lục II, Mục I Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.
  • Căn cứ điều 20, Nghị định 40/2019/NĐ-CP, Đối tượng lập lại báo cáo Đánh giá tác động môi trường bao gồm:

+ Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, không triển khai dự án trong thời hạn 24 tháng

+ Tăng quy mô, công suất của dự án làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ Thay đổi công nghệ sản xuất sản phẩm chính của dự án; thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ Mở rộng quy mô đầu tư của khu công nghiệp; bổ sung vào khu công nghiệp ngành nghề đầu tư thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại nhóm I và nhóm II Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

           3. Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

  • Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ dự án (tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, dự án mới hay dự án mở rộng, nâng công suất,…)
  • Bước 2: Tìm hiểu và tiến hành khảo sát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, vị trí địa lý, các nguồn gây ô nhiễm đến dự án, đánh giá tác động, đề xuất biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa ứng phó sự cố có liên quan đến dự án
  • Bước 3: Tổng hợp thông tin, dữ liệu, áp dụng các phương pháp khác nhau để hoàn thành báo cáo hoàn chỉnh
  • Bước 4: Chỉnh sửa, bổ sung thông tin theo yêu cầu, gửi đến khách hàng rà soát lại thông tin và tham khảo ý kiến chuyên gia
  • Bước 5: In ấn hồ sơ, nộp lên cơ quan tiếp nhận hồ sơ
  • Bước 6: Lập hội đồng thẩm định và lấy ý kiến cộng đồng, chuyên gia chuyên môn
  • Bước 7: Sau khi đáp ứng các yêu cầu, chủ dự án sẽ được phê duyệt báo cáo ĐTM

         4. Cơ quan tiếp nhận thẩm định

          Căn cứ điều 23, Nghị định 40/2019/NĐ-CP, tùy thuộc vào quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

     - Bộ Tài nguyên và môi trường

     - Bộ và cơ quan ngang bộ

     - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

     - Sở Tài nguyên và môi trường

     - Ban quản lý các Khu công nghiệp, Ban quản lý các khu kinh tế

    5. Xử phạt vi phạm 

Căn cứ điều 11, Nghị định 155/2016/NĐ-CP, Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ phê duyệt, phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

Các nhóm ngành công ty Gia Huỳnh chuyên lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

 

Liên hệ với công ty  môi trường Gia Huỳnh tại Phú Yên để được tư vấn chi tiết các thủ tục pháp lý về môi trường và xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Gia Huỳnh luôn đồng hành và là đối tác đáng tin cậy của các đơn vị tại các tỉnh miền Trung (Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế) nói riêng và toàn quốc nói chung.

Điện thoại: 0257 6268 368 - Hotline: 0977 153 639

Email: moitruonggiahuynh@gmail.com   / htn.quynh@gmail.com

       Website: http://moitruonggiahuynh.com.vn/

Đối tác

Đối tác gia huỳnh

Copyrights © 2020 MÔI TRƯỜNG GIA HUỲNH. All rights reserved.

Design by e-marketing.vn

Hotline: 0977 153 639
Chỉ đường Zalo Zalo: 0977 153 639 SMS: 0977 153 639