Thương hiệu độc quyền không chi nhánh. Hotline 24/7: 0977 153 639
google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

                  

Để thuận tiện cho việc quản lý của cơ quan nhà nước, thông tư 25/2019/TT-BTNMT ra đời (có hiệu lực từ ngày 15/2/2020), sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Theo đó, lần đầu tiên báo cáo công tác bảo vệ môi trường được đề cập đến tại Điều 37 của thông tư này. Tất cả các hạng mục báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục, báo cáo quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu, …  Sẽ được lồng ghép trong cùng một Báo cáo duy nhất đó là báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Từ đó, đã rút ngắn đi rất nhiều thời gian về các văn bản pháp lý môi trường cho các doanh nghiệp.

1. Căn cứ pháp lý

  • Luật Bảo vệ môi trường  số 55/2014/QH13
  • Nghị định số 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường
  • Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
  • Nghị định 115/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

2. Đối tượng phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Theo khoản 1, điều 37, Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định: Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ (trừ chủ đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của KCN) phải lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Tần suất thực hiện

Theo điểm c, khoản 1, điều 37, thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

4. Cơ quan tiếp nhận báo cáo

Theo điểm d, khoản 1, điều 37, thông tư 25/2019/TT-BTNMT, quy định nộp báo cáo Công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan sau:

-   Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở;

-   Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ)

5. Xử phạt hành chính đối tượng không thực hiện lập báo cáo Công tác BVMT

Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường là báo cáo tích hợp của báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo quản lý chất thải,…Vì thế nếu không thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường sẽ bị xử phạt không thực hiện báo cáo quan trắc môi trường, quản lý chất thải,… theo quy định của nghị định 155/2016/NĐ-CP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

 

Quy trình thực hiện báo cáo giám sát môi trường theo sơ đồ hóa: 

 

                                

           Mọi chi tiết thắc mắc hoặc có nhu cầu lập báo cáo Công tác bảo vệ môi trường, quan trắc - giám sát môi trường theo thông tư 25/2019/NĐ-CP, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ GIA HUỲNH
Add: Số 101 Lý Tự Trọng, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Hotline :
0977 153 639
Email: moitruonggiahuynh@gmail.com / htn.quynh@gmail.com
Website: moitruonggiahuynh.com.vn

Đối tác

Đối tác gia huỳnh

Copyrights © 2020 MÔI TRƯỜNG GIA HUỲNH. All rights reserved.

Design by e-marketing.vn

Hotline: 0977 153 639
Chỉ đường Zalo Zalo: 0977 153 639 SMS: 0977 153 639