Thương hiệu độc quyền không chi nhánh. Hotline 24/7: 0977 153 639
google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com

Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại là một phần không thể thiếu trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. Tuy nhiên, không phải làm hợp đồng theo bất kỳ kiểu nào cũng được mà phải theo mẫu hợp đồng quy định. Vậy mẫu hợp đồng xử lý chất thải nguy hại mới nhất hiện nay cụ thể như thế nào? Cùng Gia Huỳnh khám phá ngay bài viết dưới đây nhé!

Hợp Đồng Xử Lý Chất Thải Nguy Hại Là Gì?

Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại là hợp đồng giữa một bên là cá nhân có nhu cầu được xử lý lượng chất thải nguy hiểm và một bên là đơn vị được cấp phép hoạt động có khả năng xử lý những chất thải nguy hiểm cho hệ thống sinh học tự nhiên.

Mẫu Hợp Đồng Xử Lý Rác Thải Nguy Hại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

(Địa danh), ngày....tháng....năm....

 

HỢP ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Số: ...../HĐXLCTNH

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015
 • Căn cứ luật thương mại năm 2005
 • Căn cứ các văn bản khác có liên quan.

Hôm nay, vào lúc ..... giờ ........., tại ........................ Hợp đồng này được ký kết bởi các bên, bao gồm:

Bên A:

 • Nếu là cá nhân

- Tên cá nhân: ..........................

- CMND số: ................. Nơi cấp: ................. Ngày cấp: .......................

- Hộ khẩu thường trú: ...................................

- Nơi ở hiện tại: .....................................

- Điện thoại: ................... E-mail: ......................

- Mã số thuế: ................................................

- Đại diện được ủy quyền: ...................... Chức vụ: ..................

- Văn bản ủy quyền (nếu có): ......................................

 • Nếu là pháp nhân

- Tên pháp nhân: .........................

- Trụ sở chính: ..........................................

- Điện thoại: .......... Fax ..................... E-mail: ....................

- Mã số thuế: ......................................

- Đại diện được ủy quyền: ...................... Chức vụ: ..................

Văn bản ủy quyền (nếu có):............................

Giấy đăng ký kinh doanh số: ............................. Đăng ký tại: ....................... Ngày: ............

Bên B:

 • Nếu là cá nhân

- Tên cá nhân: ..........................

- CMND số: ................. Nơi cấp: ................. Ngày cấp: .......................

- Hộ khẩu thường trú: ...................................

- Nơi ở hiện tại: .....................................

- Điện thoại: ................... E-mail: ......................

- Mã số thuế: ................................................

- Đại diện được ủy quyền: ...................... Chức vụ: ..................

- Văn bản ủy quyền (nếu có): ......................................

 • Nếu là pháp nhân

- Tên pháp nhân: .........................

- Trụ sở chính: ..........................................

- Điện thoại: .......... Fax ..................... E-mail: ....................

- Mã số thuế: ......................................

- Đại diện được ủy quyền: ...................... Chức vụ: ..................

Văn bản ủy quyền (nếu có):............................

Giấy đăng ký kinh doanh số: ............................. Đăng ký tại: ....................... Ngày: ............

(Nếu chủ thể có yếu tố nước ngoài thì thêm các thông tin như số hộ chiếu, quốc tịch,.... Trường hợp có nhiều chủ thể cùng tham gia trong hợp đồng thì bên ghi rõ, đầy đủ các thông tin như trên).

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng là dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. Trong đó Bên A sử dụng dịch vụ xử lý chất thải nguy hại do bên B cung cấp đồng thời thanh toán cho Bên B một khoản tiền tương ứng.

Điều 2. Cách thức thực hiện

1. Các bên thỏa thuận với nhau về thời gian, địa điểm mà Bên A giao chất thải nguy hại cho Bên B là ngày .../ .../ ....; tại ............................... và thời gian, địa điểm Bên B tiếp nhận chất thải nguy hại do Bên A giao là ngày .../ .../ ...; tại .............................................

(Nếu hai thời điểm trùng nhau thì chỉ cần viết một mốc thời gian, địa điểm và việc giao nhận phải có chứng từ giao nhận)

 • Các bên thỏa thuận với nhau về phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại mà các Bên sẽ sử dụng để thực hiện việc chuyển giao chất thải nguy hại là .................. (Số lượng phương tiện, loại phương tiện, người vận chuyển).
 • Các bên thỏa thuận với nhau về thời gian, địa điểm Bên B thực hiện việc xử lý chất thải nguy hại. Việc xử lý chất thải nguy hại sẽ được thực hiện theo đợt, thời gian, địa điểm từng đợt cụ thể như sau:

Đợt 1 từ ngày .../ .../ ... đến ngày .../ .../ ..., tại .......................

Đợt 2 từ ngày .../ .../ ... đến ngày .../ .../ ..., tại .......................

 • Các bên thỏa thuận với nhau về yêu cầu xử lý chất thải nguy hại phải đúng với quy trình, quy định và không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
 • Các bên thỏa thuận với nhau về người thực hiện kiểm tra, kiểm sát hoạt động xử lý chất thải nguy hại do Bên B thực hiện.

Điều 3: Thanh lý hợp đồng

1. Sau khi Bên A nghiệm thu kết quả, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo mỗi đợt thực hiện xử lý chất thải nguy hại, cụ thể:

Đợt 1 giá .................

Đợt 2 giá .................

........

Trường hợp khối lượng chất thải nguy hại thực tế mà bên A giao cho Bên B lớn hơn so với khối lượng mà hai Bên ghi trong chứng từ giao nhận thì Bên A sẽ thanh toán cho Bên B thêm phần chi phí phát sinh.

 • Thời gian, địa điểm mà Bên A thanh toán chi phí cho Bên B là ngày .../ .... / .... và tại .................................................
 • Hình thức thanh toán theo đợt sẽ được thực hiện theo hình thức thanh toán ............................. (trực tiếp hoặc gián tiếp).

Đồng tiền thanh toán là .........................

Người nhận thanh toán ..........................

Điều 4. Trách nhiệm của các bên

Bên A

 • Bên A có trách nhiệm giao đúng loại chất thải nguy hại được ghi rõ trong hợp đồng cho Bên B và các chứng từ có liên quan.
 • Bên A có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí cho Bên B sau khi nghiệm thu kết quả và các chi phí phát sinh trong quá trình Bên B thực hiện xử lý chất thải nguy hại.

Bên B

 • Bên B có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hành nghề xử lý chất thải nguy hại.
 • Bên B có trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển, phân loại, bảo quản, lưu trữ chất thải nguy hại sau khi Bên A giao.
 • Bên B có trách nhiệm thực hiện xử lý chất thải nguy hại đúng quy trình, kỹ thuật.
 • Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A các trường hợp phát sinh một cách chính xác nhất.

Điều 5. Phương pháp giải quyết tranh chấp

Nếu phát sinh tranh chấp, hai bên cùng giải quyết bằng cách hòa giải, thương lượng.

Nếu trường hợp các bên thương lượng giải quyết mà không được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài quốc tế để giải quyết. (ghi rõ tên và địa chỉ tòa án hoặc trọng tài giải quyết tranh chấp).

Điều 6. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

 • Nếu một trong hai bên thực hiện không đúng các điều khoản được quy định rõ trong hợp đồng thì sẽ chịu phạt ...% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên thực hiện không đúng các điều khoản được quy định rõ trong hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên còn lại, bên thức ba mà không phải trường hợp sự kiện bất khả kháng, tình thế cấp thiết thì sẽ phải chịu bồi thường cho bên còn lại ...% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng dẫn tới hợp đồng không thể thực hiện được thì sẽ phải chịu phạt ...% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải do lỗi của bên còn lại thì sẽ phải chịu phạt ...% giá trị hợp đồng.

Điều 7. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng, hợp đồng được lập thành 04 bản mỗi bên giữ 02 bản, các bản điều có giá trị pháp lý như nhau.

                                  Bên B                                                                                                                          Bên A

              (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)                                                                  (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

>>>Tham khảo thêm: 

Trên đây là một số thông tin về mẫu hợp đồng xử lý chất thải nguy hại. Hy vọng với những thông tin hay và bổ ích này sẽ giúp bạn biết được mẫu hợp đồng đảm bảo theo quy định của pháp luật để hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục một cách nhanh nhất. Và nếu bạn cần tư vấn hay có bất cứ thắc mắc gì về bể xử lý nước thải hay các vấn đề liên quan đến môi trường hãy liên hệ đến Gia Huỳnh theo Hotline  0977 153 639 hoặc Fanpage Gia Huỳnh Company để được tư vấn và hỗ trợ.

Đối tác

Đối tác gia huỳnh

Copyrights © 2020 MÔI TRƯỜNG GIA HUỲNH. All rights reserved.

Design by e-marketing.vn

Hotline: 0977 153 639
Chỉ đường Zalo Zalo: 0977 153 639 SMS: 0977 153 639

MẪU HỢP ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI MỚI NHẤT HIỆN NAY

Hợp Đồng Xử Lý Chất Thải Nguy Hại Là Gì?, Mẫu Hợp Đồng Xử Lý Rác Thải Nguy Hại