Thương hiệu độc quyền không chi nhánh. Hotline 24/7: 0977 153 639
google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com

QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?

Giấy phép môi trường (GPMT) là văn bản cần thiết đối với các chủ đầu tư dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh xả thải môi trường. Là điều kiện cần và đủ cho phép các chủ đầu tư dự án trước khi đi vào vận hành phải thực hiện đúng theo các yêu cầu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Vậy quy trình cấp giấy phép môi trường như thế nào? Hồ sơ gồm những gì?


1. Đối tượng xin cấp giấy phép môi trường

Theo điều 39, mục 4 trong Luật bảo vệ môi trường 2020, các đối tượng phải có giấy phép môi trường:

 • Dự án đầu tư thuộc nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao.
 • Dự án đầu tư thuộc nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.
 • Dự án đầu tư thuộc nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường gồm những gì?

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường;
 • Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường;
 • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

2. Quy trình xin cấp giấy phép môi trường.

Dưới đây là 4 bước chính trong quy trình xin cấp giấy phép môi trường:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ đầu tư dự án gửi hồ sơ đề nghị cấp GPMT đến cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ có thể trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc gửi bảng điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

 • Bước 2: Kiểm tra hồ sơ
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra thông tin như tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT (trừ những thông tin thuộc bí mật Nhà nước, bí mật doanh nghiệp theo quy định của pháp luật); tham vấn, lấy ý kiến của cơ quan có liên quan, kiểm tra thực tế thông tin của dự án đầu tư.
 • Nếu dự án đầu tư có hoạt động xả thải vào công trình thủy lợi, cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT phải lấy ý kiến bằng văn bản và được sự đồng thuận của cơ quan quản lý công trình thủy lợi đó trước khi cấp GPMT.
 • Nếu dự án đầu tư nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, cụm công nghiệp thì cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT phải lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh của khi vực đó trước khi cấp GPMT.
 • Bước 3: Thẩm định hồ sơ
  Cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT thành lập hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra theo quy định.
 • Bước 4: Trả kết quả:

Thẩm quyền về giấy phép môi trường:

 • Bộ tài nguyên và Môi trường: Dự án đầu tư đã được Bộ tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ quốc phòng, Bộ Công an).
 • Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Đối với các dự án đầu tư thuộc bí mật Nhà nước về quốc phòng, an ninh.
 • UBND cấp tỉnh:
 • Đối với dự án đầu tư thuộc nhóm II quy định tài điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường.
 • Dự án đầu tư nhóm II quy định tại điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn thuộc 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.
 • UBND cấp huyện: Đối với các đối tượng quy định tại điều 39 của Luật BVMT 2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 1,2,3 của điều 39.

3. Dịch vụ xin cấp GPMT cho doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin về Quy trình cấp giấy phép môi trường . Công ty Gia Huỳnh tự hào là đơn vị uy tín làm hồ sơ, đại diện khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền trong quý trình xin cấp giấy phép môi trường. 

 

 

 

Đối tác

Đối tác gia huỳnh

Copyrights © 2020 MÔI TRƯỜNG GIA HUỲNH. All rights reserved.

Design by e-marketing.vn

Hotline: 0977 153 639
Chỉ đường Zalo Zalo: 0977 153 639 SMS: 0977 153 639